1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene voorschriften

De volgende voorschriften geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze onderstaande verklaring over gegevensbescherming.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zie het impressum van deze website voor zijn contactgegevens.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld omdat u ons ervan op de hoogte stelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derden-aanbieders

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem. Het surfgedrag kan niet tot u herleidbaar zijn. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse. Wij zullen u in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene voorschriften en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze site nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en waarvoor dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. tijdens communicatie per e-mail) kwetsbaarheden kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van de gegevens op deze website is de volgende:

OHRA Regalanlagengesellschaft mbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
50169 Kerpen

Telefoon: 02237/64-0
E-Mail: info@ohra.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen...).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Talrijke gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een veelvoorkomend, machine-leesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkeren, wissen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressum-plicht geopenbaarde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen is uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de sites zijn behouden het recht voor om juridische stappen te ondernemen bij toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mail.

3. Gegevensbeschermingsverantwoordelijke

Wettelijk verplichte gegevensbeschermingsverantwoordelijke

We hebben een gegevensbeschermingsverantwoordelijke voor ons bedrijf aangesteld.

sicdata Unternehmensberatung
Tobias Erdmann
Heiligenstock 34c
42697 Solingen

 

Telefon: 00492127387240
E-Mail: erdmann@sicdata.de

4. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeladen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser de volgende keer dat u onze website bezoekt, herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en dat u bij het sluiten van de browser de automatische verwijdering van cookies kunt activeren. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmand-functie), worden op basis van Art. 6 par. 1 lit. f AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Server-log-bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de server-aanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaringstermijnen - blijven onveranderd.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, het ontwerp van de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de dienst.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit f. AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie vastgelegd die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: .

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Contractgegevensverwerking

Wij hebben een contract afgesloten met Google voor de verwerking van de gegevens van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens komen vanop interesse gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen met behulp van de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics weigeren, zoals weergegeven in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverwerking".

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u advertentiedoelgroepen die zijn gecreëerd met Google Analytics Remarketing koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een terminal (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Als u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en applicatiebrowsergeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account. Op deze manier kunt dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten geplaatst worden op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen verzamelt Google Analytics door Google geautoriseerde gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device reclame.

U kunt permanent bezwaar maken tegen met cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren door deze link te volgen:https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvoeging van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt alleen plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google mag doorgeven of intrekken (Art. 6 par. 1 lit. a AVG). Voor gegevensverzamelingsoperaties die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u niet akkoord bent gegaan met de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op Art. 6 par. 1 lit. f. AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de website-exploitant belang heeft bij de anonieme analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en het gegevensbeschermingsbepalingen vindt u in de gegevensbeschermingverklaring van Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

>

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van conversie-tracking. Wanneer u klikt op een advertentie geplaatst door Google, wordt een cookie ingesteld voor conversie-tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en is doorgestuurd naar deze pagina.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd vanaf de websites van AdWords-klanten. De informatie die uit de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. De klanten worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google Conversion Tracking cookie via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de conversie-tracking-statistieken opgenomen.

De opslag van "conversie-cookies" gebeurt op basis van art. 6 par. 1lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking, zie het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en dat u bij het sluiten van de browser de automatische verwijdering van cookies kunt activeren. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a AVG). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om zich te abonneren op de nieuwsbrief worden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief door ons opgeslagen en na afmelding voor de nieuwsbrief van onze servers verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen van onze leden) blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert ten behoeve van het abonnement op een nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-VS-Privacy-Shield". Het "Privacy-shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp wordt verzonden, wordt een bestand dat zich in de e-mail bevindt (een zogenaamde webbeacon) verbonden met de MailChimp-servers in de VS. Zo kan er worden vastgesteld of een nieuwsbrief werd geopend en op welke links er geklikt is. Daarnaast wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door Mailchimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij in elke nieuwsbrief een passende link aan. Verder kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 Lit. a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door de nieuwsbrief te annuleren. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om zich te abonneren op de nieuwsbrief worden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief door ons opgeslagen en na afmelding voor de nieuwsbrief van onze servers en van de servers van MailChimp verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen van onze leden) blijven hierdoor onaangetast.

Meer details vindt u in het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

We hebben een zogenaamde "Data-Processing-Agreement" met MailChimp afgesloten, waarbij wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Dit contract kan worden bekeken onder de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt met een YouTube-plug-in, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensverwerkingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt web-lettertypes van Google voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde web-lettertypes in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg daarvan wordt Google zich ervan bewust dat onze website via uw IP-adres toegankelijk is. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaard lettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, vindt u in de gegevensverwerkingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.